Perustietoa Kelovartijoista sekä partiotoiminnasta

Talviteltta Igluretkellä Kelovartijat on pienehkö espoolainen poikalippukuntajoka kokoontuu Tapiolan kirkon alakerrassa sijaitsevalla kololla. Jäseniä on tällä hetkellä n. 50 henkeä. Lippukunta jakaantuu laumoihin ja vartioihin. Laumojen jäseniä kutsutaan sudenpennuksi ja he ovat iältään 7-10 -vuotiaita. Vartioiden jäsenet puolestaan ovat vartiolaisia ja he ovat 10-14 -vuotiaita. Tätä vanhemmat toimivat lauman- ja vartionjohtajina sekä vaeltajina.

Kelovartijoiden toiminta koostuu viikoittaisista n. tunnin mittaisista kokouksista, joissa opitaan erilaisia partio- ja yhteiskunnallisia taitoja sekä tietysti toimimaan ryhmässä. Kokousten lisäksi tärkeä osa toimintaa ovat erilaiset retket ja leirit.

Kelovartijoiden tavoitteena on, että jokainen lauma ja vartio käy vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä retkellä lippukunnan maja Edenissä. Näiden majaretkien lisäksi tehdään lippukunnan yhteisiä retkiä sekä vartiolaisten ja vaeltajien laavu- ja talviretkiä sekä vaelluksia. Omia kesäleirejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan joiden lisäksi osallistutaan muiden järjestämille leireille.

Kelovartijat ei varsinaisesti ole meripartiolippukunta, vaikka omistaakin veneen - St. Olgan ja toiminnassa on mukana merellisiä elementtejä. Veneellä purjehtivat pääasiassa vaeltajat ja johtajat, mutta vartiolaisillekin annetaan jonkin verran venekoulutusta.

Lippukuntalaisia kannustaan myös osallistumaan erilaisiin partiotaitokilpailuihin, kuten EPT:n Espoon Punaseen ja piirin mestaruuskilpailuihin. Osallistumisen lisäksi Kelovartijat ovat mukana kilpailujen järjestelytehtävissä järjestelyvuoron osuessa alueen lippukunnille.

Kelovartijat on jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa sekä Espoon Partiotuessa joiden lisäksi lippukunta on osallisena Tapiolan alueen lippukuntaryhmittymä Tapiirissa. Lippukunnan taustayhteisönä toimii Tapiolan seurakunta.

Linkkejä:

Mitä partio on? - Perustietoa partiotoiminnasta SP:n sivuilla

WOSM - Partiopoikien maailmanjärjestö
Suomen Partiolaiset - Suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset - Pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten partiopiiri
Espoon Partiotuki - Espoolaisten ja kauniaislaisten partiolaisten aluejärjestö
Tapiolan Seurakunta

Partiolippukunta Kelotytöt - Toinen sisarlippukunnistamme
Partiolippukunta Hakasiskot - Toinen sisarlippukunnistamme